Algemene voorwaarden
Gratis thuislevering vanaf €100!

Algemene voorwaarden

1. Definities:

In deze voorwaarden wordt verstaan:

-de ondernemer: WEARA.

-de klant: de natuurlijke persoon die handelt met de ondernemer.

 

2. Voorwaarden: 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en/of offerte tussen de ondernemer en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

De ondernemer behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn, zijn de geplubliceerde voorwaarden op datum van de aankoop.

 

3. Overeenkomst:

 

De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de bestelling heeft betaald en de ondernemer de klant het order per e-mail heeft bevestigd. Zolang de ontvangst van het order niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 

4. Productprijs: 

De prijzen van de aangeboden producten zijn in Euro en inclusief BTW.

 

5. Betalingen en betalingswijze: 

Alle bestellingen zijn online te betalen via Multisafepay.

 

6. Leveringkosten: 

De leveringskost wordt steeds bij de afrekening duidelijk vermeld aan de klant. De leveringskost wordt toegevoegd aan de productprijs of aan het totaal van de verschillende productprijzen.

Er is een gratis thuislevering vanaf € 100!

 

De verzendkosten verschillen van land tot land.

  • België: € 5.99
  • Europa: € 16
  • Buiten Europa: € 22

 

De leveringskost is inclusief BTW en in Euro.

 

7. Leveringstermijn: 

Alle producten zijn uit voorraad leverbaar. In geval een product en/of producten niet voorradig is, wordt de klant door de ondernemer binnen de 5 werkdagen per mail verwittigd en wordt de nieuwe leveringsdag meegedeeld.

De producten worden tussen de 3 tot 5 werkdagen na bevestiging van het order geleverd op voorwaarde dat de gegevens van de klant correct zijn. De klant mag de overeenkomst kostenloos en zonder ingebrekestelling ontbinden indien de ondernemer niet binnen de 30 dagen kan leveren.

Hiertoe dient de klant enkel een e-mail naar sales@weara.be te sturen.

 

8. Geschillen: 

Alle geschillen met betrekking tot een verkoopcontract vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondisement Aalst, waarbij het Belgisch Recht exclusief toepasbaar is.

 

9. Herroepingsrecht: 

Zie ook retourneren en restitutie.

 

De retourzendingen zijn steeds op risico van de klant. Zoekgeraakte of beschadigde goederen van retourgezonden producten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer.

  • het product en/of de producten moeten volledig zijn inclusief toebehoren, gebruiksaanwijzingen, e.d.
  • het product dient in zijn oorspronkelijke verpakkingen teruggezonden te worden.
  • het product of producten mag (mogen) nog niet gebruikt zijn.
  • vuile producten worden niet aanvaard.
  • gepersonaliseerde of op maat gemaakte producten worden nooit teruggenomen tenzij deze beschadigd zijn bij levering.

 

Als de retourzending niet voldoet aan deze voorwaarden dan komen deze niet in aanmerking om terugbetaald te worden. 

 

10. Terugstortingstermijn: 

De terugbetaling zal uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de retour aanvraag geschieden. Het bedrag wordt terug gestort inclusief de initiële leveringskost. 

 

11. Beperking van aansprakelijkheid: 

De ondernemer kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van het aankoopcontract in geval van overmacht zoals bepaald door het gerecht, en in het geval van een tekortkoming of fout van de klant of wegens een onvoorspelbaar en onomkeerbaar feit gepleegd door een derde ten opzicht van het contract.

De ondernemer is niet verantwoordelijk voor schade of andere consequenties veroorzaakt als gevolg van het foutieve gebruik van het aangekochte product en of producten.

Alle foto's, ter beschikking gestelde informatie en teksten zijn zo nauwkeurig en volledig mogelijk weergegeven. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde foto's, informatie en teksten. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de ondernemer de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. De ondernemer kan eventueel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien het door de ondernemer geleverde product en of producten een gebrek vertoont, is de ondernemer zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de aankoopsom.

 

12. Klachten: 

Elke klacht, van welke aard ook, kan slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde product en/of producten, of indien dit onmogelijk is, tot terugbetaling van maximaal de aankoopsom van het destreffende product. Indien het geleverd product en/of producten een gebrek vertoont, dient de klant op straffe van verval van recht uiterlijk binnen de vijf (5) kalenderdagen na levering een schriftelijke klacht op te sturen.

De klant moet steeds bij levering van het product en/of producten het geleverde controleren of deze overeenkomt met het bestelde.

 

13. Intellectuele eigendom: 

De totale inhoud van de website "https://www.weara.be", zijnde foto's, teksten, merken e.a., is het exclusief bezit van WEARA Voor elk gedeeltelijke of volledige reproductie van de inhoud, via om het even welk kanaal, moet schriftelijk toestemming worden aangevraagd aan de WEARA, op straffe van vervolging.

 

14. Minimum leeftijd voor aankoop:  

Om over te gaan tot de aankoop moet de klant minimum 16 jaar zijn of toestemming hebben van een ouder of voogd.

 

15. Gedragscode: 

WEARA onderschrijft de gedragscode van BeCommerce. U kan hierover meer informatie vinden op 

http://becommerce.be/nl/overbecommerce/over-becommerce.

 

16. EIGENAAR "ON-LINE SHOP" 

WEARA

Kasteelstraat 28
8580 Avelgem
Belgiƫ

+32 472 57 83 12
sales@weara.be 

© 2024 WEARA. Privacy policy. Alle rechten voorbehouden. Alle prijzen zijn incl. BTW